Håkan Mattsson - Krokstad Herrgård

En flygel pensionerar sig

Den gamla flygeln hade blivit utdömd och gjort sitt, ersatts av en modernare variant i vitt. Men ytterligare en sommar får den vara med och glädja våra gäster, nu som ett sakta förmultnande konstverk i vår park med grönskande ekar över sig istället för kristallkronan i balsalen.